Ogłoszenia « BUKPOL - zakład mechaniki maszyn

Ogłoszenia


Bukowiec, 17.04.2018 r.
 
Informacja o wyborze dostawcy
na dostawę poziomych centrów frezarskich
zgodnie z  Zapytaniem ofertowym nr 2/UE
 
 
W dniu 17.04.2018 r. Zakład  Mechaniki Maszyn "BUKPOL" Łagodziński Spółka Jawna zakończył postępowanie ofertowe na dostawę poziomych centrów frezarskich.
 
W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana:
Pozycja I
oferta złożona przez:
High Technology Machines Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 2
 
Pozycja II
oferta złożona przez:
High Technology Machines Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 2
 
Pozycja III
oferta złożona przez:
High Technology Machines Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 2
 
Z poważaniem
Piotr  Łagodziński