Ogłoszenia « BUKPOL - zakład mechaniki maszyn

Ogłoszenia


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
                                                                                    
 

Bukowiec, 01.08.2016 r.
 
 
Ogłoszenie o pracę
 
W związku z realizacją projektu pn. „ZASTOSOWANIE  INNOWACYJNEJ GŁOWICY WIERCĄCEJ W EKONOMICZNEJ PRODUKCJI DETALI STALOWYCH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ” ZAKŁAD  MECHANIKI MASZYN "BUKPOL" ŁAGODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA zatrudni pracowników na następujące stanowiska pracy:
I. Operator poziomego centrum frezarskiego – 4 etaty
 
 
Zakres obowiązków: obsługa poziomego centrum frezarskiego
 
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce pracy: Bukowiec, ul. Dolna 96
Wymagania:
- wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe;
- umiejętność czytania rysunku technicznego.
 
II. Operator szlifierki – 1 etat
 
Zakres obowiązków: obsługa szlifierki
 
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce pracy: Bukowiec, ul. Dolna 96
Wymagania:
- wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe;
- umiejętność czytania rysunku technicznego.
 
 
W ramach tworzonych stanowisk dopuszczamy elastyczne formy zatrudnienia:
- niepełny wymiar czasu pracy;
- elastyczny czas pracy.
 
Firma zapewnia szkolenia zatrudnionym osobom.
 
Informacje: w siedzibie firmy (Bukowiec, ul. Dolna 96) lub pod numerem tel. 422140101, email: bukpol@bukpol.pl
 
Osoba do kontaktu: Piotr Łagodziński             
POLITYKA RÓWNYCH SZANS W DOSTĘPIE DO STANOWISK
 
Firma Bukpol realizuje politykę równych szans w dostępie do nowotworzonych stanowisk pracy.
Działania podejmowane  przez Bukpol mają na celu zniesienie barier, które w chwili obecnej ograniczają, zwłaszcza kobietom, osobom 50+, osobom niepełnosprawnym, osobom uczącym sie, możliwość uzyskania zatrudnienia w firmie.
W ramach realizacji polityki równych szans podjęte zostaną następujące działania:
I. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
Firma Bukpol ma świadomość zróżnicowanych potrzeb społecznych różnych grup, dlatego też godzi się z tym, że pracownicy mogą wybrać taki styl pracy lub ścieżkę kariery, która najbardziej odpowiada ich własnej, najlepiej pojętej równowadze życia zawodowego i osobistego.
Podczas rozmów z przełożonym preferowana jest otwarta komunikacja dotycząca potrzeb i planów pracownicy/pracownika, w tym nie tylko zawodowych. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie uwzględnienie w planie rozwoju oczekiwań pracownicy/pracownika i firmy. Rozmowy są szczególnie istotne dla kobiet planujących przerwę w pracy zawodowej, spowodowaną planami rodzicielskimi. Wymienione działania prowadzone przez firmę zmierzają do pełnej, praktycznej realizacji równych szans oraz zapewnienia możliwości urzeczywistniania indywidualnych planów i zamierzeń pracownic/pracowników.
Urzeczywistnieniem tej polityki będą wdrożone elastyczne formy zatrudnienia na nowo tworzonych stanowiska pracy, takie jak:
-  elastyczny czas pracy,
- niepełny wymiar czasu pracy,
Jest to szczególnie ważne w kontekście planowania przyszłego rozwoju kariery zawodowej. Firma umożliwia także skorzystanie z przerwy w karierze w celu:
- podjęcia studiów;
- opieki nad osobami zależnymi,
- odbycia podróży, itp.
Częścią polityki godzenia życia zawodowego z rodzinnym jest polityka dotycząca urlopów macierzyńskich i wychowawczych. W ramach tego programu pracownica składająca podanie o urlop macierzyński lub wychowawczy, powinna określić, czy i kiedy planuje powrót do pracy. Będzie ona informowana o podpisywaniu z osobą „trzecią” imiennej umowy na zastępstwo z pracownikiem tymczasowym. To rozwiązanie ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pracy przez kobietę wybierającą się na urlop; będzie miała świadomość, że po powrocie wykonywać będzie pracę na tym samym stanowisku.
Firma umożliwi pracownicom deklarującym chęć powrotu do pracy udział w najważniejszych szkoleniach. W efekcie pracownica decydująca się na przerwę w pracy nie podlega wyłączeniu z rozwoju.
Po powrocie do pracy kobieta może np.:
- uelastyczniać swój czas pracy, decydując się na niepełny wymiar godzin,
- korzystać z ruchomego czasu pracy (np. w godzinach 9–11 i 14–20).
Inną z elastycznych form zatrudnienia planowanych do wdrożenia jest zastosowanie w firmie równoważnego czasu pracy. Jego celem jest możliwość wydłużenia przez pracownika czasu pracy jednego dnia do 12 godzin i skrócenia w innym dniu tygodnia lub odbiorze całego dnia wolnego w innym terminie. Skrócony dzień pracy lub wolny dzień w środku tygodnia znacznie ułatwi np. kobietom pogodzenie pracy zawodowej z życiem osobistym.
II. SZKOLENIA
Bukpol zapewni szkolenie wszystkim osobom przyjmowanym na następujące stanowiska produkcyjne:
- Operator poziomego centrum frezarskiego,
- Operator Szlifierki
Będą to szkolenia z obsługi poziomego centrum frezarskiego i szlifierki dla osób nowo przyjętych, bez względu na płeć, kwalifikacje, wiek, stopień niepełnosprawności, etc., likwidując w ten sposób dostęp do tych stanowisk dla osób bez kwalifikacji.
Szkolenie umożliwi zdobycie nowych kwalifikacji  lub poszerzenie posiadanych.
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania II.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020