Projekty unijne « BUKPOL - zakład mechaniki maszyn

​Zakład Mechaniki Maszyn BUKPOL Łagodziński sp.j.

Bukowiec
ul. Dolna 96
95-006 Brójce, Polska

Tel.:
(0048) 42 214 01 01
(0048) 42 227 98 00
(0048) 42 227 98 01
Fax:
(0048) 42 214 03 33
E-mail:
bukpol@bukpol.pl

Projekty unijne


UZYSKANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POPRZEZ UTWORZENIE INFRASTRUKTURY B+R 
I PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W OBSZARZE TECHNOLOGII
OBRÓBKI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Przedmiotem projektu jest stworzenie  infrastruktury badawczo - rozwojowej w przedsiębiorstwie BUKPOL. Nowoczesne laboratorium będzie wykorzystywane do opracowywania innowacji procesowych - ulepszonych technologii obróbki części urządzeń medycznych, zgodnie z  3 letnim planem prac B+R.
Planowane prace B+R obejmą 2 główne obszary:
  1. Opracowanie innowacyjnej technologii obróbki części stalowych i aluminiowych urządzeń medycznych poprzez zmianę geometrii narzędzi obróbczych i zastosowanie powłok w celu przedłużenia ich żywotności, zwiększenia wydajności procesu oraz uzyskiwania wysokiej jakości wytwarzanych detali.
  2. Opracowanie innowacyjnego procesu anodowania twardego prototypowych detali aluminiowych do zrobotyzowanego stołu operacyjnego w celu uzyskania przewodności elektrycznej w wyznaczonych strefach detali.
W celu przeprowadzenia planowanych badań zakupione zostały następujące urządzenia:
  • Maszyna miernicza z wyposażeniem
  • Preseter do pomiaru zużycia narzędzi
  • Zakuwarka do ustawiania narzędzi
  • Przyrząd do pomiaru gładkości detali
  • Centrum obróbcze frezarskie dedykowane do obróbki detali aluminiowych
  • Centrum obróbcze frezarskie dedykowane do obróbki detali ze stali nierdzewnej
  • Centrum tokarskie do obróbki detali aluminiowych i stalowych
 
W latach 2017-2018 ZAKŁAD  MECHANIKI MASZYN "BUKPOL" ŁAGODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA zrealizuje projekt pod nazwą: UZYSKANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ DZIĘKI ZASTOSOWANIU INNOWACYJNEGO DOGNIATAKA W PRODUKCJI CZĘŚCI STALOWYCH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ I LOTNICZEJ
 
Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obrębie produktu jak i procesu.
Planowane do implementacji w działalności Bukpolu innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R mających na celu opracowanie innowacyjnej technologii dogniatania, umożliwiającej wykonywanie cienkościennych detali ze stali nierdzewnej, utwardzonych powierzchniowo (wzrost wytrzymałości o ok. 20%) i o znacząco zwiększonej gładkości powierzchni (parametr Rz 0,9 i niższy), z jednoczesnym zachowaniem kształtu i dokładności wykonania pozostałych elementów detalu – otworów i powierzchni tolerowanych (tolerancja H7).  Ww. technologia została zgłoszona w sierpniu 2017 r. do ochrony patentowej jako wynalazek pn. „Element dogniatający dogniataka hydraulicznego”   i nie jest obecnie stosowana nigdzie na świecie.
W oparciu o ww. technologię firma uruchomi produkcję nowych wyrobów. Będą to:
 1. Rodzina detali cienkościennych na potrzeby przemysłu medycznego (elementy stołów operacyjnych).
2. Dogniatak wg zgłoszenia patentowego. 
3. Rodzina detali cienkościennych na potrzeby przemysłu lotniczego  (elementy systemu lądowania samolotu).
Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa  wyniki prac badawczo-rozwojowych  i uruchomić na ich podstawie produkcję nowych/ulepszonych produktów konieczne jest nabycie 6 frezarek CNC oraz programu do projektowania 2D/3D, co stanowi zakres rzeczowy projektu
Bezpośrednim rezultatem projektu jest także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.


 
 
 

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl
 
W okresie IV.2016-III.2017 ZAKŁAD  MECHANIKI MASZYN "BUKPOL" ŁAGODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA zrealizował projekt pod nazwą: ZASTOSOWANIE  INNOWACYJNEJ GŁOWICY WIERCĄCEJ W EKONOMICZNEJ PRODUKCJI DETALI STALOWYCH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ.
Przedmiotem projektu było wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obrębie produktu jak i procesu.
Wdrożone w działalności Bukpolu innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R mających na celu opracowanie technologii tłumienia drgań głowicy wiercącej w procesie głębokiego wiercenia.   Technologia została zgłoszona w 2014 r. do ochrony patentowej jako wynalazek pod nazwą: „Głowica wiercąca”.
Wdrożenie technologii znacząco ulepszyło proces głębokiego wiercenia wykorzystywany w firmie do produkcji szerokiego asortymentu detali (lufy do osadzaków prochowych, elementy stołów operacyjnych oraz oświetlenia sal operacyjnych) oraz umożliwiło produkcję nowych wyrobów, niewytwarzanych obecnie, takich jak:
1. Nowa rodzina detali wytwarzanych z wykorzystaniem głębokiego wiercenia na potrzeby przemysłu medycznego.
2. Głowica wiercąca tłumiąca drgania.
Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa technologię tłumienia drgań głowicy wiercącej  i uruchomić na jej podstawie produkcję nowych/ulepszonych produktów nabyto specjalistyczne centra obróbcze CNC i urządzenia towarzyszące oraz rozbudowano zakład produkcyjny, co stanowiło zakres rzeczowy projektu.
Projekt uwzględniał także wdrożenie innowacji organizacyjnej – dotyczącej obszaru zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, co dodatkowo zwiększyło efektywność nowych procesów produkcyjnych.
Bezpośrednim rezultatem projektu było także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.