Projekty unijne « BUKPOL - zakład mechaniki maszyn

​Zakład Mechaniki Maszyn BUKPOL Łagodziński sp.j.

Bukowiec
ul. Dolna 96
95-006 Brójce, Polska

Tel.:
(0048) 42 214 01 01
(0048) 42 227 98 00
(0048) 42 227 98 01
Fax:
(0048) 42 214 03 33
E-mail:
bukpol@bukpol.pl

Projekty unijne 
 
 

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl
 
W okresie IV.2016-III.2017 ZAKŁAD  MECHANIKI MASZYN "BUKPOL" ŁAGODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA zrealizował projekt pod nazwą: ZASTOSOWANIE  INNOWACYJNEJ GŁOWICY WIERCĄCEJ W EKONOMICZNEJ PRODUKCJI DETALI STALOWYCH DLA BRANŻY MEDYCZNEJ.
Przedmiotem projektu było wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obrębie produktu jak i procesu.
Wdrożone w działalności Bukpolu innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R mających na celu opracowanie technologii tłumienia drgań głowicy wiercącej w procesie głębokiego wiercenia.   Technologia została zgłoszona w 2014 r. do ochrony patentowej jako wynalazek pod nazwą: „Głowica wiercąca”.
Wdrożenie technologii znacząco ulepszyło proces głębokiego wiercenia wykorzystywany w firmie do produkcji szerokiego asortymentu detali (lufy do osadzaków prochowych, elementy stołów operacyjnych oraz oświetlenia sal operacyjnych) oraz umożliwiło produkcję nowych wyrobów, niewytwarzanych obecnie, takich jak:
1. Nowa rodzina detali wytwarzanych z wykorzystaniem głębokiego wiercenia na potrzeby przemysłu medycznego.
2. Głowica wiercąca tłumiąca drgania.
Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa technologię tłumienia drgań głowicy wiercącej  i uruchomić na jej podstawie produkcję nowych/ulepszonych produktów nabyto specjalistyczne centra obróbcze CNC i urządzenia towarzyszące oraz rozbudowano zakład produkcyjny, co stanowiło zakres rzeczowy projektu.
Projekt uwzględniał także wdrożenie innowacji organizacyjnej – dotyczącej obszaru zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, co dodatkowo zwiększyło efektywność nowych procesów produkcyjnych.
Bezpośrednim rezultatem projektu było także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.